نامزدهای جایزه پوشکاش فیفا 2018؛ جورجین د آراسکائتا

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای جورجین د آراسکائتا به تیم آمریکا امجی در لیگ برزیل که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است ......

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای جورجین د آراسکائتا به تیم آمریکا ام‌جی در لیگ برزیل که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است.

تگ ها


فوتبال