نامزدهای جایزه پوشکاش فیفا 2018؛ دنیس چریشف

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای دنیس چریشف به تیم کرواسی در جام جهانی 2018 که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است ......

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای دنیس چریشف به تیم کرواسی در جام جهانی 2018 که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است.

تگ ها


فوتبال