نامزدهای جایزه پوشکاش فیفا 2018؛ ریکاردو کوارشما

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای ریکاردو کوارشما به تیم ایران در جام جهانی 2018 که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است ......

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای ریکاردو کوارشما به تیم ایران در جام جهانی 2018 که یکی از نامزدهای کسب جایزه پوشکاش فیفا در سال 2018 است.

تگ ها


فوتبال