نامزدهای گل برتر اوت 2017 در «منچسترسیتی»

گل های استرلینگ، گونزالس و خسوس نامزدهای گل برتر ماه آگوست در باشگاه منچستر سیتی بوده اند ......

گل های استرلینگ، گونزالس و خسوس نامزدهای گل برتر ماه آگوست در باشگاه منچستر سیتی بوده اند. به نظرتان کدام گل شایسه عنوان بهترین گل ماه بوده است؟

تگ ها


منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال