نامزد جایزه بهترین گل جام جهانی زنان زیر 20 سال 2018؛ فوکا ناگانو

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای فوکا ناگانو به تیم اسپانیا در جام جهانی زنان زیر 20 سال 2018 که نامزد دریافت جایزه بهترین گل تورنومنت شده ......

در این ویدیو نگاهی داریم به گل دیدنی و زیبای فوکا ناگانو به تیم اسپانیا در جام جهانی زنان زیر 20 سال  2018 که نامزد دریافت جایزه بهترین گل تورنومنت شده.

تگ ها


فوتبال