نامزد کسب جایزه برترین طرفدار فوتبال فیفا

سباستین کاررا هوادار فوتبال تیم دپورتس پوئرتو مونت شیلی سختیهای سفری 3000 کیلومتری را به جان خرید تا بازی تیمش را از نزدیک تماشا کند ......

سباستین کاررا هوادار فوتبال تیم دپورتس پوئرتو مونت شیلی سختی‌های سفری 3000 کیلومتری را به جان خرید تا بازی تیمش را از نزدیک تماشا کند. او نامزد کسب جایزه برترین طرفدار فوتبال فیفا در سال 2018 شده.

تگ ها


فوتبال