نامه سازمان به باشگاه ها؛ نور را درست کنید

سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه های لیگ برتری اعلام کرد که ارتقاء نور ورزشگاه ها بر اساس الزامات تعیین شده ضرورت داشته و در این راستا باید اقدام کنند....

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه، سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه های لیگ برتر آخرین دسـتورالعمل های ارسالی از سوی کنفدراسـیون فوتبال آسیا را در حالی ارسال کرد که به ضـرورت ارتقـاء نور ورزشـگاه ها بر اساس الزامات تعیین شـده در نامه فوق، تاکید شده است.

در نامه بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال به باشگاهای لیگ برتر آمده است: به جهت ضـرورت اخذ مجوزهای لازم بین المللی و اجرای هرچه بهتر رقابتها وخصوصا تامین شـرایط میزبانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسـیا و مقـدماتی جام جهانی مجددا متذکر می‌شود با اسـتناد به دسـتورالعمل پیوست حداقل اسـتانداردهای نور در ورزشـگاه خانگی اعلام شده آن باشـگاه، علاوه برسایر الزامات میزبانی، نور ورزشگاهها برای رقابتهای ما قبل فینال لیگ قهرمانان آسـیا ۱۸۰۰ لوکس و برای فینال۲۰۰۰ لوکس اعلام است.

بر همین اساس از تاریـخ ابلاغ دسـتورالعمل فوق، برای رقابتهای انتخابی جام جهانی و تیم ملی کشورمان حـداقل شـدت نور تعیین شده۲۴۰۰ لوکس بوده که ضـرورتا میبایست هرچه سـریعتر به حداقل اسـتانداردهای فوق رسـیده تا بتوانیم شرایط بهتری را برای میزبانی رقابتهای درخواست شده فراهم سازیم.

تگ ها


سازمان لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال