نامه سازمان لیگ به باشگاه پرسپولیس در خصوص نحوه برگزاری جشن قهرمانی

رییس سازمان لیگ طی نامهای به باشگاه پارسال ، نکاتی را در خصوص برگزاری جشن قهرمانی پرسپولیس متذکر شد ......

رییس سازمان لیگ طی نامه‌ای به باشگاه پارسال ، نکاتی را در خصوص برگزاری جشن قهرمانی پرسپولیس متذکر شد.

در این نامه قید شده تنها بازیکنان، اعضای کادرفنی و پزشکی این تیم می‌توانند در سکوی قهرمانی حضور داشته باشند و بازیکنان باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ دقیقه و با لباسهای متحدالشکل در این مراسم حاضر شوند. هیچ کدام از بازیکنان و مربیان حق آوردن فرزند به روی سکو را ندارند

بعد از اهدای مدال و جام قهرمانی، بازیکنان به مدت ۱۰ دقیقه می‌توانند روی سکوی قهرمانی باقی بمانند.

در این مراسم وزیر ورزش، رییس فدراسیون و مدیرعامل پرسپولیس برای اهدا مدالها و جام حضور خواهند داشت.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال