نامه فیفا به وزارت ورزش ؛ وضعیت بازنشستگان را روشن کنید

فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) با ارسال نامهای به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال ایران خواستار روشن شدن وضعیت بازنشستگان در این فدراسیون شد ......

فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال ایران خواستار روشن شدن وضعیت بازنشستگان در این فدراسیون‌ شد.
فیفا در نامه خود به وزارت و فدراسیون اعلام کرده که اخبار رسانه‌های ایران را از طریق جراید رصد کرده و خواستار روشن شده تکلیف این نفرات است.از طرفی در این نامه عنوان شده که تعدادی از افراد که در باشگاه‌ها کار می‌کنند شائبه هایی برای بازنشستگی آنها وجود دارد که باید این شائبه ها بر طرف شود اگر قرار است تغییراتی صورت بگیرد باید این تغییرات به ما اطلاع داده شود!

گفتنی است وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون هنوز پاسخی به این نامه نداده‌اند.

تگ ها


فوتبال