نام پورعلی گنجی در تیم منتخب ستارگان قطر

مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی السد در تیم منتخب هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر قرار گرفت ......

 مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی السد در تیم منتخب هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر قرار گرفت.
 مدافع ملی پوش ایرانی باشگاه السد برای دومین هفته متوالی و چهارمین بار در این فصل در تیم منتخب هفته لیگ ستارگان قرار گرفت

تگ ها


اخبار روز فوتبال