نام ژاپنی آزمون ترند توییتر شد؛ وقتی اخلاق را هم باختیم

عکس ها سخن می گویند؛ اخلاق را هم باختیم...
عکس ها سخن می گویند؛ اخلاق را هم باختیم

سایت مدال؛ گل اول را بخاطر رها کردن توپ و اعتراض چندین نفره  به داور خوردیم و بعد.... 
این همه خشونت و درگیری به جای تمرکز برای جبران؟ آیا حاج صفی کاپیتان ایران ولو برای جدا کردن آزمون و بازیکن حریف باید اینگونه وارد معرکه شود و آزمون چنین سیلی و مشت بزند؟ این تصاویر به همه جای دنیا مخابره شده تا جایی که بنا بر اخبار منتشره از سوی برخی رسانه های ایرانی نام ژاپنی سردار آزمون، بخاطر رفتار درگیری اش در بازی امشب، ترند جهانی توئیتر شده است!
 متاسفانه ما نه فقط بازی که اخلاق را هم باختیم..