نانی: اولین فصل حضورم در لاتزیو موفقیت آمیز نبوده است

نانی بازیکن با تجربه فوتبال اروپا که اولین فصل خود را در فوتبال ایتالیا و در تیم پایتخت نشینلاتزیوتجربه می کند، موفق نبوده انتظارات هواداران این تیم را برآورده کند و بازی های درخشانی را ار وینگر تکنیکی در این فصل شاهد نبودیم ......

 نانی بازیکن با تجربه فوتبال اروپا که اولین فصل خود را در فوتبال ایتالیا و در تیم پایتخت نشین لاتزیوتجربه می کند، موفق نبوده انتظارات هواداران این تیم را برآورده کند و بازی های درخشانی را ار وینگر تکنیکی در این فصل شاهد نبودیم.

خود نانی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و از اینکه نتوانسته هواداران لاتزیو را خوشحال کند ابراز ناراحتی کرده است.

او که اخیرا در در یک پرواز با بعضی از طرفداران بیانکوچلستی در گیر شده بود، گفت:

این فصل تازه به ترکیب لاتزیو اضافه شده ام و خیلی فرصت بازی پیدا نکردم. نتوانستم هواداران را خوشحال کنم؛ آنها روی من حساب کرده بودند و انتظار بیشتری داشتند. ارتباط با هواداران بسیار مهم است و شما همیشه باید حمایت آنها را پشت سر خودتان حس کنید.

 

تگ ها


اخبار روز لاتزیو فوتبال