ناک اوت برتر هفته: «درک برانسون» برابر «روآن کارنیرو» (2016)

در جدیدترین قسمت ناک اوت های برتر هفته یادی از برد دیدنی درک برانسون برابر روآن کارنیرو در مسابقات میان وزن یو اف سی در سال 2016 خواهیم داشت ......

در جدیدترین قسمت ناک اوت های برتر هفته یادی از برد دیدنی درک برانسون برابر روآن کارنیرو در مسابقات میان وزن یو اف سی در سال 2016 خواهیم داشت.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس