ناک اوت بیلی دیب با ضربه دیدنی امیر خان / ویدیو

لحظات برتر مبارزه امیر خان و بیلی دیب را از دید دوربین تماشاگران ببینید....

امیر خان موفق شد با ناک اوت کردن بیلی دیب به قهرمانی جهان برسد. لحظات برتر این مبارزه را از دید دوربین تماشاگران ببینید.

تگ ها


امیرخان ناک اوت ویدیو ویدئو بوکس