ناک اوت‌های برتر تیاگو سانتوس/ ویدیو

مروری بر ناک اوت‌های برتر تیاگو سانتوس به مناسبت مبارزه آتی‌اش در یو اف سی....

با مرور ناک اوت‌های برتر تیاگو سانتوس به استقبال رقابت های جدید او می رویم.