ناک اوت‌های برتر مانی پاکیائو / ویدیو

مروری بر بهترین ناک اوت های مانی پاکیائو به مناسبت برد اخیرش برابر تورمن....

مانی پاکیائو در 40 سالگی هم بسیار قدرتمند نشان داد و توانست کیت تورمن را با طعم اولین شکستش آشنا کند. به همین بهانه مروری بر بهترین ناک اوت های این بوکسور افسانه ای داشته باشیم.

تگ ها


ویدیو ویدئو مانی پاکیائو کیت تورمن ناک اوت ناک اوت های برتر بوکس