ناک اوت‌های برتر مانی پاکیائو / ویدیو

مروری بر بهترین ناک اوت های مانی پاکیائو به مناسبت برد اخیرش برابر تورمن....

مانی پاکیائو در 40 سالگی هم بسیار قدرتمند نشان داد و توانست کیت تورمن را با طعم اولین شکستش آشنا کند. به همین بهانه مروری بر بهترین ناک اوت های این بوکسور افسانه ای داشته باشیم.