نتایج روز نخست وزنه‌برداری قهرمانی ایران

اولین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران با مشخص شدن نفرات سه وزن نخست به پایان رسید ......

اولین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران با مشخص شدن نفرات سه وزن نخست به پایان رسید.

به نقل از فدراسیون وزنه برداری، نخستین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران به پایان رسید و نفرات برتر سه وزن ۵۶، ۶۲ و ۶۹ کیلوگرم مشخص شد.
نتایج روز نخست به شرح زیر است:

دسته ۵۶ کیلوگرم
حرکت یکضرب:
۱- محمد اصغرنژاد (استان گیلان): ۹۷کیلوگرم
۲- امیر نارویی(سیستان و بلوچستان): ۹۲کیلوگرم
۳- حسین رستمی (استان کرمانشاه): ۸۶ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- امیر نارویی(سیستان و بلوچستان): ۱۲۱کیلوگرم
۲- محمد اصغرنژاد (استان گیلان): ۱۱۵کیلوگرم
۳- رضا ایرانمنش (استان هرمزگان): ۹۷ کیلوگرم

مجموع:
۱- امیر نارویی(سیستان و بلوچستان): ۲۱۳کیلوگرم
۲- محمد اصغرنژاد (استان گیلان): ۲۱۲کیلوگرم
۳- رضا ایرانمنش (استان هرمزگان): ۱۸۲کیلوگرم

دسته ۶۲ کیلوگرم

حرکت یکضرب:
۱- یعقوب پشوتنی (استان بوشهر): ۱۲۳کیلوگرم
۲- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۱۷کیلوگرم
۳- میلاد رضایی (استان کردستان): ۱۱۶ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- یعقوب پشوتنی (استان بوشهر): ۱۵۰کیلوگرم
۲- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۴۳کیلوگرم
۳- میلاد رضایی (استان کردستان): ۱۳۹ کیلوگرم

مجموع:
 ۱- یعقوب پشوتنی (استان بوشهر): ۲۷۳کیلوگرم
۲- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۲۶۰کیلوگرم
۳- میلاد رضایی (استان کردستان) ۲۵۵ کیلوگرم

دسته ۶۹ کیلوگرم

حرکت یکضرب:
۱- میرمصطفی جوادی (تهران): ۱۲۲کیلوگرم
۲- یاسر شمس القمر(لرستان): ۱۲۱کیلوگرم
۳- آرمان قربانی (خوزستان): ۱۱۹ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- میرمصطفی جوادی (تهران): ۱۵۵کیلوگرم
۲- آرمان قربانی (خوزستان): ۱۵۰ کیلوگرم
۳- حسین مختاری (همدان): ۱۴۶ کیلوگرم

یاسر شمس القمر(لرستان): ۱۴۲کیلوگرم پنجم شد

مجموع:
۱- میرمصطفی جوادی (تهران): ۲۷۷کیلوگرم
۲- آرمان قربانی (خوزستان): ۲۶۹ کیلوگرم
۳- یاسر شمس القمر(لرستان): ۲۶۳کیلوگرم

مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی اهواز در حال برگزاری است و رقابت پنج وزن دیگر فردا و پس فردا بر گزار می‌شود.

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری