نتایج مسابقات انتخابی تیم‌ملی کشتی آزاد

مسابقات انتخابی تیم‌ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار شد...

نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم‌ملی کشتی آزاد مشخص شدند. 
به گزارش مدال، رقابت‌های انتخابی تیم‌ملی کشتی آزاد برای شناسایی نفرات برتر جهت حضور در مسابقات جهانی 2019 قزاقستان از صبح امروز (جمعه) در سالن دوازده هزار نفری آزادی آغاز شد. این مسابقات در اوزان 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم برگزار شد.
نتایج این مسابقات به شرح زیر است:
دور اول
وزن 65 کیلوگرم: 
مرتضی قیاسی 3 --- 1 پیمان بیابانی 
امیرمحمد یزدانی 2 --- 3 ایمان صادقی  
وزن 74 کیلوگرم:
محمد نخودی 4 (برنده) --- 4 سید احمد محمدی 
حامد رشیدی 0 --- 5 رضا افضلی 
وزن 125 کیلوگرم:
پرویز هادی 4 --- 2 یداله محبی 
کمیل قاسمی (استراحت)
وزن 97 کیلوگرم:
علی شعبانی --- علیرضا گودرزی (به دلیل انصراف علیرضا گودرزی برگزار نشد)
حامد طالبی زرین کمر (استراحت)
رضا یزدانی (استراحت)
دور دوم
وزن 65 کیلوگرم:
ایمان صادقی 5 --- 4 پیمان بیابانی
امیرمحمد یزدانی 4 --- 3 مرتضی قیاسی
وزن 74 کیلوگرم:
رضا افضلی 9 --- 7 سید احمد محمدی 
حامد رشیدی 4 (برنده) --- 4 محمد نخودی
وزن 97 کیلوگرم:
حامد طالبی زرین کمر 2 --- 5 علی شعبانی 
رضا یزدانی (استراحت)
وزن 125 کیلوگرم:
یداله محبی 6 --- 2 کمیل قاسمی 
پرویز هادی (استراحت)
دور سوم
وزن 86 کیلوگرم: 
کامران قاسم پور 3 --- 6 حسن یزدانی
وزن 65 کیلوگرم:
امیرمحمد یزدانی 1 --- 6 پیمان بیابانی
ایمان صادقی 3 --- 1 مرتضی قیاسی
وزن 74 کیلوگرم:
حامد رشیدی 7 --- 7 (برنده) سید احمد محمدی
رضا افضلی 5 --- 0 محمد نخودی
وزن 97 کیلوگرم:
رضا یزدانی 5 --- 3 علی شعبانی
وزن 125 کیلوگرم:
کمیل قاسمی 1 --- 4 پرویز هادی
یداله محبی (استراحت)

رده بندی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:
۶۵ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۲- ایمان صادقی (مازندران) ۳- مرتضی قیاسی (لرستان) ۴- پیمان بیابانی (تهران)
۷۴ کیلوگرم: ۱- رضا افضلی (کرمانشاه) ۲- سید احمد محمدی (مازندران) ۳- حامد رشیدی (اصفهان) ۴- محمد نخودی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: ۱- حسن یزدانی (مازندران) ۲- کامران قاسم پور (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: ۱- رضا یزدانی (مازندران) ۲- علی شعبانی (مازندران) ۳- حامد طالبی زرین کمر (مازندران)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- پرویز هادی (آذربایجان شرقی) ۲- یداله محبی (کرمانشاه) ۳- کمیل قاسمی (مازندران)

بیشتر بخوانید:

خداحافظی پرافتخارترین سنگین وزن ایران از دنیای کشتی

تگ ها


کشتی انتخابی‌ــتیم‌ــملی‌ــکشتی‌‌ــآزاد کشتی