نتیجه انتخابات دوومیدانی نشان دادن هیچ مهندسی وجود ندارد

معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش از برگزاری مجمع فدراسیون دوومیدانی ابراز رضایت کرد و گفت: نتیجه این انتخابات نشان داد هیچ مهندسی وجود ندارد....

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد در پایان مجمع انتخابات فدراسیون دوومیدانی گفت: خیلی خوشحالم که بعد از مدتها تکلیف انتخابات این فدراسیون مشخص شد. رقابت بسیار نزدیکی بود و فکر می کنم و برگزاری انتخابات اینچنینی موید این است که مهندسی در انتخابات وجود ندارد. تاکید من به رئیس جدید و سایر کاندیداها این بود که باید کنار هم باشند و کنار هم کمک کنند که دوومیدانی ایران در چهار سال آینده شرایط خوبی داشته باشند. 

وی در مورد انتخابات فدراسیون شطرنج نیز گفت: انتخابات  این فدراسیون روز ۶ آبان برگزار خواهد شد. بقیه فدراسیون ها هم تایید صلاحیت نامزدها بیاید ما مجمع را برگزار خواهیم کرد. 

علی نژاد ادامه داد: آرامش دوومیدانی بستگی به خانواده این رشته دارد. هم رئیس باید این را در دستور کارش قرار دهد و هم اینکه خانواده دوومیدانی باید این شرایط را فراهم کنند. باید اجازه بدهند که رئیس جدید این شرایط را فراهم کند. رئیس باید به گونه ای شرایط را پیش ببرد که شاهد اتفاقات گذشته نباشیم. 

معاون وزیر ورزش در مواجه با سوالات خبرنگاران در مورد مسائل و اتفاقات فوتبال گفت: اینجا مجمع دوومیدانی است و در مورد فوتبال سوال نکنید.

تگ ها


مهدی علی نژاد هاشم صیامی فدراسیون دوومیدانی