نجمه خدمتی در رده یازدهم تیراندازان برتر جهان قرار گرفت

فدراسیون بین المللی تیراندازی گزارش جدیدی از رده بندی تیراندازان جهان منتشر کرد ......

 فدراسیون بین المللی تیراندازی گزارش جدیدی از رده بندی تیراندازان جهان منتشر کرد.

به گزارش مدال به نقل از ایرنا،در این رده بندی نجمه خدمتی تیرانداز المپیکی ایران با یک پله صعود به رده یازدهم تیراندازان برتر جهان در رشته 10 متر صعود کرد و الهه احمدی دارنده دو عنوان ششمی المپیک لندن و ریو در این رده بندی در رده هفتم رشته تفنگ 10 متر بادی ایستاد.
رده بندی فدراسیون جهان تیراندازی در پایان هر ماه منتشر می شود.


رنکینگ تیراندازان ایرانی در رشته های مختلف به شرح زیر است :
** تفنگ 10 متر:
الهه احمدی رده هفتم ، نجمه خدمتی یازدهم ، نرجس امامقلی و مه لقام جام بزرگ نیز به ترتیب در رده 100 و 109 قرار دارند.
در بخش مردان تفنگ 10 متر پوریا نوروزیان با دو پله صعود از رده 24 به رده بیست و دوم صعود کرده است و حسین باقری باز هم با یک پله سقوط در رده دهم ایستاده است.
**تفنگ سه وضعیت:
خدمتی تیرانداز جوان ایرانی در رشته سه وضعیت بی هیچ تغییری در رده یازدهم ایستاده است، جام بزرگ با یک پله سقوط از رده 23 به رده بیست و چهارم رسید و الهه احمدی که در رده بندی گذشته با دو پله صعود پنجاه و دوم جهان بود دو پله سقوط کرد و به جایگاه 54 جهانی قرار گرفت.
در تفنگ سه وضعیت مردان، حسین باقری از رده 49 به رده 46 جهان رسید، پوریا نوروزیان نیز با دو پله صعود از رده 31 به رده 29 رسید.
**تپانچه 10 متر: 
در رشته تپانچه 10 متر گلنوش سبقت الهی و الهام هریجانی هردو بدون تغییر نسبت به ماه گذشته به ترتیب در رده 26 و 44 جهان ایستاده اند و وحید گلخندان نیز در رده 38 جهانی قرار دارد.
گلنوش سبقت الهی در رشته تپانچه 25 متر با چهار پله صعود از رده 57 به رده 53 صعود کرد و وحید گلخندان در رشته تپانچه 50 متر مردان در رده 12 ایستاده است.

تگ ها


اخبار روز المپیک