نخستین جلسه تمرینی برناردسکی در یوونتوس

فدریکو برناردسکی،وینگر جدیدایتالیایی باشگاهیوونتوس، برای نخستین بار در تمرینات این تیمحضور پیدا کرد ......

فدریکو برناردسکی، وینگر جدید ایتالیایی باشگاه یوونتوس، برای نخستین بار در تمرینات این تیم حضور پیدا کرد.

تگ ها


یوونتوس فوتبال