نخستین ورود فلیکس به جمع ۱۰ تنیسور برتر

جدیدترین رنکینگ تنیس حرفه‌ای مردان جهان اعلام شد....

۱۰ تنیسور برتر مرد جهان از نگاه ATP به شرح زیر هستند:

۱- نواک جوکوویچ (صربستان) با ۱۰۹۴۰ امتیاز
۲- دانیل مدودف (روسیه) با ۷۶۴۰ امتیاز
۳- الکساندر زورف (آلمان) با ۶۵۴۰ امتیاز
۴- استفانوس تسیتسیپاس (یونان) با ۶۵۴۰ امتیاز
۵- آندره روبلف (روسیه) با ۴۹۵۰ امتیاز
۶-  رافائل نادال (اسپانیا) با ۴۸۷۵ امتیاز
۷- ماتئو برتینی (ایتالیا)با ۴۵۶۸ امتیاز
۸- کاسپر رود (نروژ) با ۳۷۶۰ امتیاز
۹- هربرت هورکا (لهستان) با ۳۷۰۶ امتیاز
۱۰- فلیکس آجر (کانادا) با ۳۳۰۸ امتیاز

تگ ها


تنیس نواک جوکوویچ تنیس