نداشتن زمین سنگفرش برای تمرینات دوچرخه سواران

خسرو قمری،رییس فدراسیون دوچرخه سواری پس از حذف دوچرخه سواران ایرانی در مسابقات استقامت جاده گفت: نقطه ضعف ما نداشتن زمین سنگ فرش برای تمرینات است ......

خسرو قمری،رییس فدراسیون دوچرخه سواری پس از حذف دوچرخه سواران ایرانی در مسابقات استقامت جاده گفت: نقطه ضعف ما نداشتن زمین سنگ فرش برای تمرینات است.

خسرو قمری تاکید کرد: رکابزنان ما جای خوبی برای تمرین بر روی سنگ فرش ندارند و در مسابقات درست از همین نقطه ضربه می خوریم.

رییس فدراسیون دوچرخه سواری افزود: بچه ها تلاش خودشان را کردند ولی حریفان قویتر و با امکانات تر هستند و این واقعیتی است که باید پذیرفت و اگر سرنگونی پور سیدی که با چند دوچرخه سوار همراه بود و سرنگونی میزبانی در سر پیچ حادث نمی شد، بچه ها این قدر از حریفان عقب نمی ماندند.

تگ ها


اخبار روز المپیک