نزدیک و صمیمی با یار دوازدهم «بروسیا دورتموند»

فوتبال دوستی آمریکایی که عاشق تیم دورتموند است، پس از سه سال دیدن بازی های تیم محبوبش تصمیم می گیرد که از ینگه دنیا به دورتموند سفر کند تا بفهمد یاد دوازدهم تیم بودن چه حسی دارد ......

فوتبال دوستی آمریکایی که عاشق تیم دورتموند است، پس از سه سال دیدن بازی های تیم محبوبش تصمیم می گیرد که از ینگه دنیا به دورتموند سفر کند تا بفهمد یاد دوازدهم تیم بودن چه حسی دارد.

تگ ها


بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال