نشانه‌گیری دقیق رونالدو با تفنگ اسباب بازی!

ستاره یوونتوس هنر خود را به رخ پسرش کشید...

کریس رونالدو در اینستاگرام خود ویدئویی از تمرین زدن تیر تفنگ اسباب بازی به تیر دروازه تلویزیون منتشر کرد!