نشانی دیگر از انقلاب «مانوئل نویر» در پست دروازبانی

با اینکه این هفته مانوئل نویر همراه بایرن مونیخ برابر دورتموند با یک گل شکست خورد، اما با دو مهار فوق العاده در برابر اوبامیانگ بار دیگر نشان داد چرا کارشناسان معتقدند عملکرد او به عنوان دروازبان و سوئیپر انقلابی در پست دروازبانی بوده است ......

با اینکه این هفته «مانوئل نویر» همراه بایرن مونیخ برابر دورتموند با یک گل شکست خورد، اما با دو مهار فوق العاده در برابر اوبامیانگ بار دیگر نشان داد چرا کارشناسان معتقدند عملکرد او به عنوان دروازبان و سوئیپر انقلابی در پست دروازبانی بوده است.

تگ ها


Bundesliga فوتبال