نشست خبری دستیار اول مهاجری پیش از دیدار با نفت مسجد سلیمان/ ویدیو

رضا مهاجری به دلیل اخراج در دیدار مقابل فولاد در نشست خبری حضور نداشت و دستیار اولش، مهدی بخشی زاده،به جای او در نشست شرکت کرد ......

رضا مهاجری به دلیل اخراج در دیدار مقابل فولاد در نشست خبری حضور نداشت و دستیار اولش، مهدی بخشی زاده، به جای او در نشست شرکت کرد.