نشست خبری مهاجری پیش از بازی با فولاد خوزستان/ ویدیو

رضا مهاجری در نشست خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان حاضر شد....

ویدیوی نشست خبری سرمربی ماشین سازی را تماشا می کنید.