نشست خبری مهاجری پیش از دیدار با تراکتورسازی؛ بخش دوم/ ویدیو

محمدرضا مهاجری،سرمربی تیم ماشین سازی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز حاضر شد....

بخش دوم ویدیوی صحبت های مهاجری را در نشست خبری پیش از دیدار با تراکتورسازی تماشا می کنید.