نشست کمیته حقوقی و تدوین مقررات با نبی

جلسه کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) با حضور مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون برگزار شد....

این جلسه با حضور مهدی محمدنبی، دبیرکل، احمدرضا براتی، رئیس و سایر اعضا کمیته حقوقی و تدوین مقررات برگزار شد که به منظور بررسی آخرین تغییرات و اصلاحات و گزارش به هیئت رئیسه فدراسیون بود. اعضا به بحث و تبادل نظر کارشناسی و جمع‌بندی مطالب پرداختند.

تگ ها


فدراسیون فوتبال