نصرتی:بهترین گزینه برای ایران کلینزمن است/ ویدیو

محمد نصرتی:به نظر من کلینزمن بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی ایران است و هاشمیان و مهدوی کیا نیز به عنوان دستیار او انتخاب شوند....

یه گزارش مدال، محمد نصرتی:به نظر من کلینزمن بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی ایران است و هاشمیان و مهدوی کیا نیز به عنوان دستیار او انتخاب شوند.