نصیرزاده، مدیرعامل گسترش فولاد: فیروز کریمی کارنامه خوبی دارد؛ از این شرایط جدا می شویم

هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل گسترش فولاد در خصوصانتخاب فیروز کریمی به عنوان سرمربیتیم گسترش اظهار داشت: اعتقاد دارم با حضور فیروز کریمی به تیم گسترش شوک وارد شد و اطمینان دارم که از ا ......

هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل گسترش فولاد  در خصوص انتخاب فیروز کریمی به عنوان سرمربی تیم گسترش اظهار داشت:

اعتقاد دارم با حضور فیروز کریمی به تیم گسترش شوک وارد شد و اطمینان دارم که از این شرایط جدا خواهیم شد و نتایج را جبران می کنیم، فیروز کریمی کارنامه خوبی دارد و نشان داده است که در شرایط سخت می تواند به تیم کمک کند،امیدوارم این اتفاق برای تیم گسترش فولاد بیافتد.

به گزارش  مدال به نقل از فارس، وی در ادامه افزود:

قرار شد با توجه به صحبت های انجام شده  با اعضای باشگاه و سرمربی برای حفظ آرامش تیم، با توجه به شرایط فعلی، اخبار و صحبت های سرمربی و مدیران از طریق سایت و کانال باشگاه  انتشار پیدا کند.

نصیرزاده در پایان گفت:

با نظر کریمی دستیارانش به تیم اضافه شدند، همچنین عباس آقایی و ستار همدانی جزء مربیان جوان و خوب ایرانی هستند که برحسب آداب حرفه ای فوتبال ترجیح دادند که با ما کار نکند و از تیم جدا شدند.

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال