نظرات جالب خداداد و رهبری فرد درباره صعود تیم ملی امید

دو ملی پوش سابق کشورمان که برای شرکت در رویدادی خیریه به میبد یزد سفر کردهاند، درباره صعود تیم امید نظرات جالبی داشتند که می بینید ......

دو ملی پوش سابق کشورمان که برای شرکت در رویدادی خیریه به میبد یزد سفر کرده‌اند، درباره صعود تیم امید نظرات جالبی داشتند که می بینید.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال