نظر کارشناسان داوری درباره بازی پرسپولیس و ماشین سازی/ ویدیو

کارشناس داوری بازی پرسپولیس و ماشین سازی....

با نظر کارشناسان داوری برنامه فوتبال برتر دو پنالتی پرسپولیس در بازی برابر ماشین سازی گرفته نشد.