نظر «کانر مک گرگور» درباره «بروس لی»: او در مبارزات یو.اف.سی. قهرمان جهان می شد. (دوبله)

از نظر کانر مک گرگور, بروس لی قهرمان جهان در مبارزات MMA می شد. کانر بارها گفته که بروس قهرمان و الگوی اوست ......

از نظر «کانر مک گرگور», «بروس لی» قهرمان جهان در مبارزات MMA می شد. «کانر» بارها گفته که «بروس» قهرمان و الگوی اوست, و سعی می کند سبک مبارزه «بروس» را در روش مبارزه خودش اعمال کند. شاید بتوان گفت با دیدن مبارزه «مک گرگور» ما می توانیم ببینیم که بروس در این مبارزات چه می کرد. 

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس