نعمتی:مانند نیم فصل اول شروع خوبی داشتیم/ ویدیو

سیامک نعمتی پس از پایان دیدار پرسپولیس و پدیده با خبرنگار مدال مصاحبه‌ای داشت...

سیامک نعمتی: مانند نیم فصل اول شروع خوبی داشتیم/ امیدوارم نیم فصل دوم ادامه دار شود.