نفرات برتر مسابقه گلف آزاد کشور معرفی شدند

نفرات برتر مسابقه گلف آزاد کشوری در مجموعه انقلاب، معرفی شدند....


نتایج این مسابقه به شرح زیر است:


در هندی کپ صفر تا ۹ نتایج زیر به دست آمد:
۱-سعید براتی
۲-مهدی شانجانی
۳- سجاد کرم‌پور
بهترین اسکور در این بخش بدون محاسبه هندی کپ ابراهیم نوری با اسکور ۷۶ است.

در هندی کپ ۱۰ تا ۲۰ نتایج زیر به دست آمد:
۱- حمید لک
۲- حامد دعوتی
۳- منصور فکری
بهترین اسکور بدون محاسبه هندی‌کپ توسط حمید منصوری  با اسکور ۸۴ ثبت شد.

مسابقات کشوری بخش بانوان ۱۵ آبان ماه برگزار می‌شود.

تگ ها


گلف