نفرات راه‌یافته به نیمه نهایی بدمینتون جوانان مشخص شدند

نفرات راه یافته به مرحله نیمه نهایی یک نفره سری مسابقات بین المللی بدمینتون جوانان در قسمت بانوان مشخص شدند....

فاطمه فنایی ۲ بر صفر فائزه اسدنژاد را شکست داد، مریم اسماعیل تبار ۲  بر یک مقابل الین تیراتوریان از ارمنستان به برتری رسید، مریم سلطانی با همین نتیجه برابر فردوس فروغی شکست خورد و فاطمه مونس‌خواه هم با نتیجه ۲ بر یک برابر سامایار پاوار از هند مغلوب شد.

در پایان مرحله یک چهارم نهایی بخش انفرادی بانوان، فاطمه مونس‌خواه، فردوس فروغی، مریم اسماعیلی تبار و سامایار پاوار از هند به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

تگ ها


بدمینتون