نقاشی فوق واقعی از باتشوایی

یکی از هواداران وطرفداران پر و پا قرص باتشوایی پس از انتخاب شدن او به عنوان بهترین بازیکن زمین، علاقهاش به این بازیکن را با کشیدن یک نقاشی فوق طبیعی نشان داد ......

یکی از هواداران وطرفداران پر و پا قرص باتشوایی پس از انتخاب شدن او به عنوان بهترین بازیکن زمین، علاقه‌اش به این بازیکن را با کشیدن یک نقاشی فوق طبیعی نشان داد. نتیجه مکار را اینجا ببینید.

تگ ها


میشی باتشوایی بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال