نقاشی کودکان همراه المپیکی ها

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از insidethegames؛در شرایطی که چیزی دیگر به آغاز رقابت های المپیک 2016 ریو باقی نمانده است کمیته ملی المپیک استرالیا ابتکار عملی جالب به خرج داده است به این ترتیب که در فراخونی از 250 مدرسه موضوعی نقاشی ایی با عنوان المپیک را قرار داد و کودکان با شرکت در این فراخون طرح ها و نقاشی ها خود را ارائه دادند ......

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از insidethegames؛در شرایطی که چیزی دیگر به آغاز رقابت های المپیک 2016 ریو باقی نمانده است کمیته ملی المپیک استرالیا ابتکار عملی جالب به خرج داده است به این ترتیب که در فراخونی از 250 مدرسه موضوعی نقاشی ایی با عنوان المپیک را قرار داد و کودکان با شرکت در این فراخون طرح ها و نقاشی ها خود را ارائه دادند.

به این ترتیب و پس از جمع آوری آن کمیته ملی المپیک استرالیا برای روحیه بیشتر ورزشکاران خود منتخبین نقاشی ها مذکور را انتخاب کرد و مقرر شده آنها را با خود به دهکده بازی های ببرد و بر روی اتاق ورزشکاران بچسباند تا ورزشکاران با الهام گرفتن از آنها با شور و شوقی مضاعف به انجام مسابقات خود بپردازند.

تگ ها


اخبار روز