نقره‌داغ داور ایتالیایی؛ قربانی شدن اینترمیلان

فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلام کردروزاریو آبیسو، داور دیدار اینتر و فیورنتینا به خاطر پنالتی اشتباهی که برای فیورنتینا گرفت به مدت 3هفته از قضاوت محروم است و تا پایان فصل حق قضاوت بازیهای اینتر را ندارد ......

فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلام کردروزاریو آبیسو، داور دیدار اینتر و فیورنتینا به خاطر پنالتی اشتباهی که برای فیورنتینا گرفت به مدت 3هفته از قضاوت محروم است و تا پایان فصل حق قضاوت بازیهای اینتر را ندارد ...

فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلام کرد روزاریو آبیسو، داور دیدار اینتر و فیورنتینا به خاطر پنالتی اشتباهی که برای فیورنتینا گرفت به مدت 3هفته از قضاوت محروم است و تا پایان فصل حق قضاوت بازی‌های اینتر را ندارد. روزاریو آبیسو در دقایق پایانی بازی دیدار اینتر و فیورنتینا توپی که به بدن دنیل دی‌آمبریزیو برخورده کرده بود، با وجود بازبینی، خطای هند گرفت تا پیروزی اینتر به خاطر این اشتباه با تساوی عوض شود.