نقش تحلیل علمی دروازبانی در رکورد تاریخی «رئال مادرید»

با پیشرفت تکنولوژی و علم فوتبال هم هر روز علمی تر می شود. در این ویدئوی جالب با سبک خاص باشگاه رئال ......

با پیشرفت تکنولوژی و علم فوتبال هم هر روز علمی تر می شود. در این ویدئوی جالب با سبک خاص باشگاه رئال در تمرین دروازبان ها و تحلیل عملکردشان آشنا می شویم. عاملی که در ثبت رکورد شکست ناپذیری این تیم تحت هدایت زین الدین زیدان بسیار موثر بوده است.