نلسون سمدو و چالش ایموجی بارسلونا

مدافع جوان بارسلونا در چالش ایموجی این تیم شرکت کرد و برای هر کدام از همتیمیهایش ایموجی خاصی انتخاب کرد ......

مدافع جوان بارسلونا در چالش ایموجی این تیم شرکت کرد و برای هر کدام از هم‌تیمی‌هایش ایموجی خاصی انتخاب کرد.

تگ ها


نلسون سمدو بارسلونا لالیگا فوتبال