نمایش درخشان آندرس اینیستا برابر ناگویا / ویدیو

مرور تمام حرکات ستاره سابق بارسلونا برابر ناگویا گرامپوس ایت....

أندرس اینیستا در دومین فصل حضورش در لیگ ژاپن درخشان ظاهر شده و شب گذشته در برد 5 بر 3 ویسل کوبه برابر ناگویا گرامپوس 8 دو گل به ثمر رساند. داوید ویا هم که در ژاپن هم تیمی اینیستا شده در این دیدار دبل کرد.

تگ ها


آندرس اینیستا اینیستا ویسل کوبه جی لیگ ژاپن ویدیو ویدئو فوتبال