نمایش دیدنی اسلالوم تونی کاسترو

در این ویدیو نگاهی داریم به نمایش دیدنی از تکنیک اسلالوم تونی استرو یکی از برترین اسکیتسواران جهان در سال 2018 ......

در این ویدیو نگاهی داریم به نمایش دیدنی از تکنیک اسلالوم تونی استرو یکی از برترین اسکیت‌سواران جهان در سال 2018.