نمایش دیدنی وِیک‌بوردینگ و عبور از موانع

در این ویدیوی دیدنی به سراغ ورزش زیبای وِیکبوردینگ میرویم و نمایش دو نفر از برترینهای این رشته را در درهای پر از موانع مختلف تماشا میکنیم ......

در این ویدیوی دیدنی به سراغ ورزش زیبای وِیک‌بوردینگ می‌رویم و نمایش دو نفر از برترین‌های این رشته را در دره‌ای پر از موانع مختلف تماشا می‌کنیم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس