نمایش سلطان دو و میدانی در فوتبال

یوسین بولت سلطان دو و میدانی جهان که به تازگی برای تیم سنترال کوست مارینرز در لیگ استرالیا توپ میزند، در آخرین دیدار تیمش در مسابقات لیگ نمایش خوبی از خود به اجرا گذاشتو گوشههایی از عملکرد او را در این ویدیو مرور میکنیم ......

یوسین بولت سلطان دو و میدانی جهان که به تازگی برای تیم سنترال کوست مارینرز در لیگ استرالیا توپ می‌زند، در آخرین دیدار تیمش در مسابقات لیگ نمایش خوبی از خود به اجرا گذاشتو گوشه‌هایی از عملکرد او را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


فوتبال