نمایش لیزری پیش از دیدار یوونتوس-کروتونه

باشگاه یوونتوس با این نمایش دیدنی لیزری تماشگران حاضر در ورزشگاه را پیش از دیدار با کروتونه سر ذوق اورد ......

باشگاه یوونتوس با این نمایش دیدنی لیزری تماشگران حاضر در ورزشگاه را پیش از دیدار با کروتونه سر ذوق اورد.

تگ ها


یوونتوس سری آ فوتبال