نواک جوکوویچ، اراده و موفقیت

نواک جوکوویچ یک تنیسباز حرفه ای صرب و نفر شمارهٔ یک دنیا در حال حاضر است ......

نواک جوکوویچ یک تنیسباز حرفه ای صرب و نفر شمارهٔ یک دنیا در حال حاضر است. او موفق شده است ۲ سال متوالی بازیکن شماره یک دنیا لقب بگیرد.

او همچنین صاحب چندین رکورد مختلف است: جوان ترین کسی که به همهٔ نیمه نهایی ۴ گرنداسلم رسیده است و تنها فردی است که که موفق به کسب ۳ عنوان متوالی جام آزاد استرالیا شده است و در طولانی ترین فینال یک گرند اسلم(۵ساعت و ۵۳ دقیقه) بازی کرده است.

تگ ها


تنیس