نوبت غول‌کشی؛ پایان حریفان آسان

هر چند دیدار ویتنام برابر عراق نشان داد که این کشور آسیای شرقی با آمادگی خوبی پا به مسابقات گذاشته، اما ویتنام هم حریف تیم آماده و باانگیزه کارلوس کیروش نشد و جز چند موقعیت که بیشتر بر اثر تعلل مدافعان و گلر ایران شکل گرفت- نتوانستند نبض مسابقه را از کنترل تیم ایران دربیاورند ......

هر چند دیدار ویتنام برابر عراق نشان داد که این کشور آسیای شرقی با آمادگی خوبی پا به مسابقات گذاشته، اما ویتنام هم حریف تیم آماده و باانگیزه کارلوس کی‌روش نشد و جز چند موقعیت – که بیشتر بر اثر تعلل مدافعان و گلر ایران شکل گرفت- نتوانستند نبض مسابقه را از کنترل تیم ایران دربیاورند. اما در هر صورت ویتنام و یمن به مثابه حریفانی برای آماده‌سازی ایران بودند. تیمی که بدون دیدارهای تدارکاتی مناسب به امارات رفت، حالا با شش‌امتیاز از دومسابقه اول صدرنشین گروهش است. اما نکته مهم به پایان رسیدن دیدارهای آسان تیم‌ملی در امارات است. شاگردان کی‌روش چهارشنبه باید برای صدرنشینی در گروه به مصاف عراق بروند و بعد هم وارد مراحل حذفی خواهد شد.

تگ ها


ایران فوتبال